Delft wil meer ruimte voor bedrijven

Geplaatst op 20 maart 2024
Delft wil meer ruimte voor bedrijven

Delft wil werk maken van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in de stad om het aantal banen te laten groeien. In de afgelopen jaren bleef de groei van de werkgelegenheid onder het landelijke en provinciale gemiddelde. Ook bleef de ontwikkeling van bedrijfsruimte achter bij het doel voor 2030. Om het tij te keren neemt Delft een aantal maatregelen. Zoals een norm die bepaalt dat ten minste 10% van de nieuwe bouwprogramma’s gekoppeld moet zijn aan werk. Ook houdt de gemeente vast aan de bestaande bedrijfsruimte. Deze ruimte mag niet meer worden ingezet voor andere toepassingen. Verder werkt Delft nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden om de doelen te bereiken. Dit staat in het nieuwe actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026.

Meer inwoners

Uitgangspunt voor dit actieprogramma zijn de doelstellingen van de ‘Ruimtelijke Economische Visie 2030’: het realiseren van 10.000 extra banen op alle niveaus, inclusief 100.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte in de periode 2018-2040.Het groeiend aantal inwoners van Delft maakt dat er meer behoefte is aan ruimte voor bedrijven. Zowel voor banen als voor het leveren van voorzieningen door kleine ondernemers aan inwoners in de buurt. Delft vindt het belangrijk dat de groei van woningen gelijke tred houdt met de beschikbare bedrijfsruimte en banen in de stad. Ruimte voor onder meer hightech ondernemingen die werken aan innovaties voor onze samenleving. Maar ook voor kleinere dienstverlenende ondernemers in de wijk die hun diensten leveren aan de Delftenaren. Dan gaat het bijvoorbeeld om fietsenmakers, loodgieters of bakkers. Door ruimte te maken in de stad voor bedrijven stimuleert Delft bovendien dat mensen een baan vinden in hun eigen stad.

Vastgoedsector

Wethouder Maaike Zwart, verantwoordelijk voor economie en innovatie, licht de belangrijkste acties toe. “De afgelopen jaren nam de omvang van de bedrijfsruimte af. Daarom houden we vast aan de bestaande bedrijfsruimte. We werken alleen bij uitzondering mee aan het omzetten van bedrijfsruimte voor andere doelen. Dat kan alleen wanneer de locatie op lange termijn niet geschikt is voor een economische functie. Uitgangspunt is dan dat het verlies aan bedrijfsruimte terugkomt op een andere plek in de stad”.

De dienstverlenende ondernemers zijn belangrijk voor de stad, stelt Zwart. Zij dragen bij aan het aanbod van voorzieningen en aan de werkgelegenheid in de stad. “Daarom zetten we de komende jaren in op de realisatie van extra werkruimte in de wijken door het toepassen van de 10%-norm. Ten minste 10% van de nieuwe bouwprogramma’s in de woningbouw- en gebiedsontwikkelingen moet gekoppeld zijn aan economische activiteiten”.

Delft is geregeld in gesprek met de vastgoedsector die een spilfunctie heeft in het realiseren van bedrijfsruimte. Zwart: “Zonder vierkante meters zijn er geen banen. We hebben projectontwikkelaars en vastgoedbedrijven daarom hard nodig”.

Kraamkamer

Het actieprogramma ondersteunt Delft als kraamkamer voor innovatieve bedrijven. Binnen het Innovatiedistrict Delft (IDD) werken deze bedrijven nauw samen met kennisinstellingen. Dit is een compact en toegankelijk gebied dichtbij het centrum van Delft met kennisinstellingen, woonwijken, bestaande bedrijven en innovatieve starters. Ze hebben voldoende ruimte nodig om oplossingen te ontwikkelen voor de grote opgaven van deze tijd. Bijvoorbeeld ‘serious gaming’ waarbij patiënten met een computerspel leren om hun chronische pijn te beheersen. Of de ontwikkeling van een exoskelet, waarmee mensen zware dingen makkelijker kunnen tillen of de levenskwaliteit kunnen verbeteren van mensen met een dwarslaesie. Maar ook accu’s die veel langer meegaan dan die van nu, of oplossingen voor het duurzaam gebruik van regenwater.

Om die positie te behouden en verder te versterken is er ruimte nodig voor bedrijven om zich te vestigen of door te groeien, aldus Zwart. “Goede samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties is cruciaal. Binnen het Innovatiedistrict Delft vullen we dit concreet in. Daarnaast richten we ons op een passende en efficiënte invulling van de bedrijfsruimte in het aangrenzende gebied Schieoevers”.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente Delft, persvoorlichting via persvoorlichting@delft.nl of 06 53 98 60 73.

Het actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026 is te vinden op:
Actieprogramma Ruimtelijk-Economische Visie 2024-2026 (raadsinformatie.nl)

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: