VNO-NCW West: Driekwart Zuid-Hollandse ondernemers ziet ondernemingsklimaat verder verslechteren

Geplaatst op 22 februari 2024
VNO-NCW West: Driekwart Zuid-Hollandse ondernemers ziet ondernemingsklimaat verder verslechteren

Volgens ondernemers in Zuid-Holland is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft (47 procent) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en ruim 20 procent overweegt een vertrek uit ons land. Ook zijn veel Zuid-Hollandse ondernemers (78 procent) van mening dat het totale ondernemingsklimaat de afgelopen vijf jaar is achteruitgegaan. Dat en meer blijkt uit de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024 van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gebrek aan stabiel overheidsbeleid

Uit de nieuwe peiling blijkt dat het gebrek aan stabiliteit van onze overheid één van de grootste zorgpunten blijft onder ondernemers in Zuid-Holland. Inmiddels is 82 procent ontevreden over de betrouwbaarheid en stabiliteit van politiek en bestuur en is bijna 60 procent er niet gerust op dat de verkiezingsuitslag leidt tot een werkbaar en stabiel kabinet. Verder blijkt dat bedrijven door heel Nederland zich de meeste zorgen over de toenemende regeldruk (56 procent), het tekort aan personeel (52 procent) en belastingen (43 procent).

Kwart van ondernemers investeert niet komend jaar

30 procent van de Zuid-Hollandse ondernemers geeft aan de komende 12 maanden niet (meer) te zullen investeren. Dit sluit aan bij diverse andere onderzoeken over de terugvallende investeringen in Nederland en VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hier eerder al hun zorgen over geuit. Investeringen van bedrijven zijn immers de motor onder ons verdienvermogen. Inmiddels overweegt 22 procent van de bedrijven in Zuid-Holland een (gedeeltelijk) vertrek uit Nederland.

Zorgen over (internationale) spanningen

Ondernemers zijn bezorgd over toenemende spanningen: in de Nederlandse samenleving, maar ook wat betreft internationale conflicten. Driekwart van de Zuid-Hollandse ondernemers ziet de toenemende polarisatie in onze samenleving als een bedreiging voor het ondernemingsklimaat en meer dan 60 procent maakt zich zorgen over de internationale spanningen (Gaza, Oekraïne) en de gevolgen voor de eigen onderneming.

De peiling is gehouden onder een representatieve groep van meer dan 1600 ondernemers in heel Nederland, waarvan 175 ondernemers in Zuid-Holland. Alle resultaten zijn hier te vinden.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: