Tata Steel: op weg naar groen staal

Geplaatst op 21 mei 2024
Tata Steel: op weg naar groen staal

‘Uiteindelijk willen we de grootste groene industriezone van Nederland vormen’

Tata Steel is hard bezig om zijn staalproductieproces te verduurzamen en schoner te maken. De staalproducent in IJmuiden heeft zich namelijk gecommitteerd aan een CO2-neutrale staalproductie in 2045. Tata Steel werkt op twee manieren aan het verbeteren van de leefomgeving en het vergroenen van het productieproces. Jeroen Klumper, Directeur Duurzame Transitie, aan het woord.

Tata Steel wil groen, schoon en circulair staal maken. Dat betekent op korte termijn het terugbrengen van de overlast en uitstoot van het huidige productieproces. En op langere termijn het vergroenen van het productieproces door de inzet van nieuwe technologieën en duurzame energiebronnen. Wat is er nu al gedaan en wat staat er de komende jaren te gebeuren?

Jeroen, kun je als eerst iets meer vertellen over het Roadmap Plus-verbeterprogramma?

“Sinds 2021 hebben we het Roadmap Plus-verbeterprogramma, waarmee we de uitstoot en impact verder verminderen op korte termijn. Daarvoor investeren we honderden miljoenen om meer dan dertig maatregelen te nemen. Met het programma pakken we de uitstoot van stof en bijvoorbeeld PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) aan en ook geur en geluid. Veel van de maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd, de rest volgt tussen nu en 2025. Maar het is een continu proces, dus we blijven onderzoeken waar we kunnen verbeteren.”

Kun je meer vertellen over de al gerealiseerde maatregelen?

“Onlangs hebben we drie grote milieu-installaties opgeleverd: extra afzuigkappen bij de Hoogovens, een extra afzuiginstallatie bij de Staalfabriek en een enorme ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek. Belangrijkste focus van deze maatregelen is het verder verminderen van stofuitstoot en zware metalen, waaronder lood. Naast het verder bouwen aan dit soort nieuwe hightech milieu-installaties, gaan we een groot stofscherm van 18 meter hoog neerzetten rond onze grondstoffenopslag. Het scherm gaat de windsnelheid boven dit terrein verlagen. Hierdoor krijgt de wind minder vat op het materiaal, waardoor verwaaiing van materiaal afneemt. De eerste paal van het scherm zit al in de grond. Ook zijn we in januari gestart met de bouw van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek.”

Wat is de DeNOx-installatie precies?

“De naam zegt het al een beetje: deze installatie filtert NOX uit onze stookprocessen. NOX is de verzamelnaam voor verschillende stikstofoxiden en heeft een slechte invloed op de biodiversiteit van de omgeving. De installatie zet een groot deel van de NOX-uitstoot om in waterdamp en stikstof, twee natuurlijke deelstoffen die geen negatieve impact hebben op mens of milieu. Het wordt onze grootste milieu-installatie tot nu toe. Met deze installatie willen de uitstoot van stikstofverbindingen bij de Pelletfabriek met circa 80 procent terugdringen. En hiermee vermindert de totale uitstoot van stikstofoxiden vanaf het terrein naar verwachting met zo’n 30 procent ten opzichte van 2019.”

En dan zijn jullie ook bezig op de langere termijn. Wat houdt het Groen Staal-plan in?

“Het Groen Staal-plan focust als eerste op 2030. Dan willen we onze CO2-uitstoot hebben teruggebracht met 5 miljoen ton (dat is tussen de 35 procent en 40 procent) en vanaf 2045 willen we alleen nog CO2-neutraal staal produceren. Dit project heeft dus een langere termijnplanning dan de RoadmapPlus-projecten. Dit betekent dat Tata Steel overschakelt naar een totaal andere staalproductie en dus uiteindelijk afscheid zal nemen van haar kolen, hoogovens en kooks- en gasfabrieken.”

Dat klinkt als een meerjarenplan…

“Daar hebben we wel een paar jaar voor nodig, ja… Nu maken we ons ijzer en staal nog met hoogovens. Die hoogovens gebruiken kolen en hierbij komt veel CO2 vrij. Dat willen we niet meer, we willen naar een nieuwe manier van staal maken. Dus onze twee hoogovens worden één voor één vervangen door nieuwe installaties, terwijl de productie doorloopt. De nieuwe installaties worden gebouwd op basis van de Direct Reduced Iron (DRI) technologie en elektrische ovens.”

Hoe ziet dat nieuwe proces eruit?

“Het omvat twee stappen; eerst wordt het ijzererts gereduceerd in een schachtoven bij een, voor staalproductie-begrippen, lage temperatuur van circa 1000 graden Celsius. Daarna is het de beurt aan een elektrische oven, die het gereduceerde ijzer omzet in vloeibaar ruwijzer. De DRI-technologie heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de CO2-uitstoot flink lager dan die van onze huidige hoogovens. En het systeem kan ook nog eens schroot verwerken, waardoor we meer circulair kunnen produceren en we minder ijzererts nodig hebben. Hergebruik en circulariteit zijn belangrijke onderwerpen voor ons. We proberen zoveel mogelijk energie en restproducten opnieuw in te zetten, waar dan ook in het productieproces. Voor schroot betekent dat we het percentage willen verhogen van 17 procent naar 30 procent vanaf 2030. Dat kan met deze nieuwe installaties. Dit percentage stijgt daarna nog verder. Een enorme stap voor onze circulaire ambities!”

Op welke brandstof draaien de nieuwe installaties eigenlijk?

“De elektrische ovens gaan op groene energie werken. En de DRI in eerste instantie op aardgas. Het is de bedoeling dat deze fabriek later overgaat op groene waterstof, wanneer dat in voldoende mate en tegen een betaalbare prijs verkregen kan worden. Gelukkig wordt er in Nederland een waterstofnetwerk aangelegd dat in 2030 helemaal klaar moet zijn. Door dit soort ontwikkelingen en onze investeringen en samenwerkingen, willen we uiteindelijk de grootste groene industriezone van Nederland vormen. Met de overgang naar groene staalproductie bouwt Tata Steel mee aan de Nederlandse industrie en economie van de toekomst.”

Voor meer informatie over Tata Steel zie www.tatasteelnederland.com.

[in kader]

  • Tata Steel wil haar productie verduurzamen en schoner maken.
  • Op korte termijn doet het bedrijf dat met diverse RoadMapPlus maatregelen, waarmee onder andere stof, geur en geluid verder worden verminderd.
  • Onlangs leverde Tata Steel drie grote milieu-installaties op welke moeten zorgen voor het verminderen van de uitstoot van stof en zware metalen.
  • Met het Groen Staal-plan werkt Tata Steel op langere termijn aan een duurzame staalproductie.
  • Daarvoor wordt het hart van het productieproces volledig veranderd. De Hoogovens en Kooks- en Gasfabrieken maken plaats voor schonere technologieën.
  • Dat betekent in 2030 onder andere een CO2-reductie van 5 miljoen ton.
  • Tata Steel stapt af van kolen. In de toekomst worden waterstof en groene elektriciteit de energiebronnen waarmee het bedrijf uiteindelijk groen, schoon en circulair staal gaat maken.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: