Marja van Bijsterveldt draagt voorzitterschap Netwerk Kennissteden Nederland over aan Floor Vermeulen

Geplaatst op 3 juli 2024

Donderdagmiddag 13 juni organiseerde NKN een mini-symposium in Delft. Het thema van deze middag ‘Vestigingsklimaat en kennissteden’ zorgde voor een interessante middag in het Prinsenhof. In aanwezigheid van vele stakeholders kwam het belang van kennissteden bij het oplossen van maatschappelijke opgaven en economie meermaals aan de orde. Ook werd de noodzaak van centrale aandacht voor een sterk vestigingsklimaat in Nederland benadrukt. 

Kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland versterken
Dit is de belangrijkste ambitie van het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN). In dit platform werken de 13 steden met een universiteit en hogeschool én de koepels van instellingen voor hoger onderwijs en studentenhuisvesters samen. 

De partners binnen dit netwerk werken intensief samen aan sterke kennissteden die bijdragen aan de kennis- en innovatiekracht van heel Nederland. Daarbij vragen zij ook de inzet van het Rijk. Juist nu, want zij zien dat kennis en innovatiekracht nodig zijn voor de grote maatschappelijke opgaven. Dit vereist een gedegen landelijke aanpak die de kennis in ons land de ruimte geeft.

Inspirerende middag
Wat hebben we nodig om maatschappelijke opgaven samen op te lossen en hoe kunnen kennissteden optimaal bijdragen aan de Nederlandse economie? Hoe kunnen de kennissteden samen met bedrijfsleven en diverse maatschappelijke partners bijdragen aan de bloei van het vestigingsklimaat om zo grote vraagstukken vooruit te helpen? Deze vragen stonden centraal tijdens het gehele middagprogramma.

Na de keynote speech door Frank Heemskerk, Executive Vice President Global Public Affairs & Countries van ASML volgde onder leiding van dagvoorzitter Jasmijn Mioch een paneldiscussie met de volgende panelleden:

·         Tjerk Opmeer (Waarnemend DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van EZK), 

·         Caroline Nevejan (Chief Science Officer, Gemeente Amsterdam) 

·         Tim van der Hagen (voorzitter CvB en rector magnificus, TU Delft), 

·         Koen Schuiling (Burgemeester van Groningen)

·         Frank Heemskerk (ASML)

Vanuit diverse regio’s in ons land illustreren voorbeelden de nauwe samenwerking en activiteiten van publieke en private partijen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. 

Kennissteden in de schijnwerpers

Daarna presenteerden 15 leden van het NKN aansprekende voorbeelden van activiteiten van kennissteden samen met onderwijsinstellingen, studenten en andere maatschappelijke partijen. Stuk voor stuk parels die bijdragen aan het nationale en regionale vestigingsklimaat.

Tot slot droeg Burgemeester Marja van Bijsterveldt het voorzittersstokje over aan burgemeester Floor Vermeulen. Bij de overdracht werd de oproep gepresenteerd: ‘Geef kennis de ruimte!’ Het Netwerk Kennissteden Nederland wil hierover de komende periode graag in gesprek met het Rijk en andere betrokken organisaties.

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: