2024: een nieuw fiscaal speelveld voor de ondernemer

In de nacht voor de start van het verkiezingsreces heeft de Tweede Kamer het Belastingplan 2024 en haar wijzigingsvoorstellen (ruim 60!) behandeld. Het gevolg is een fiscaal landschap voor 2024 dat flink is opgeschud. Nu we in het nieuwe jaar zijn beland, is het tijd om de balans op te maken. Waar moet u op letten als ondernemer? Is het fiscaal voordelig om te ondernemen vanuit de BV? Keert u meer loon uit of dividend? En hoe structureert u uw beleggingen?

Allereerst kijken we naar de belastingdruk in 2024 voor u als ondernemer. Deze is van veel factoren afhankelijk; onder andere heffingskortingen, de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, aftrekken voor ondernemers en ondernemingen. Dit maakt het zeer complex om uw uiteindelijke persoonlijke belastingdruk te berekenen.

Aantrekkelijk

Wij zien dat ondernemen via de BV in 2024 relatief gezien snel aantrekkelijk is. Tot een winst van € 200.000 en een dividend van € 67.000 (per fiscaal partner) per jaar is de belastingdruk bij ondernemers in de BV maar 38,84%, terwijl de marginale belastingheffing over de winst uit onderneming in box 1 al snel oploopt tussen de 40% en 61%. Daarnaast versoberen de ondernemersfaciliteiten de komende jaren in de inkomstenbelasting, waardoor dit effect in beginsel alleen maar groter lijkt te worden.

Indien u al onderneemt via de BV en iets extra’s wilt uitkeren dit jaar, is het verstandig goed te kijken naar uw huidige situatie. Bij een verhoging van het salaris tot een bedrag van € 75.518 pakt in veel gevallen dividend vaak fiscaal voordeliger uit dan extra salaris. Dit is echter onder meer afhankelijk van de hoogte van het extra dividend dat u wilt uitkeren. Daarnaast telt vanaf 2025 het dividendinkomen mee voor de afbouw van de algemene heffingskorting, waardoor dividend mogelijk minder interessant wordt.   

Structureren

Verder adviseren wij om de wijze waarop uw beleggingen en vastgoed zijn gestructureerd te beoordelen. De box 3-heffing is in 2024 namelijk verhoogd naar 36% over een forfaitair rendement van 6,04 over de beleggingen. Mogelijk is het dan ook fiscaal voordeliger om de beleggingen in de BV te structureren indien u verwacht dat het werkelijk rendement lager is dan het forfaitaire rendement in box 3.

Om een goed beeld te krijgen van de belastingdruk in uw persoonlijke situatie is een berekening noodzakelijk. Wij helpen u dan ook graag de belastingdruk in kaart te brengen met behulp van onze rekenmodellen.

Delen via

Zoeken naar: