Codrico wordt bruisende plek om te wonen, winkelen, werken en wandelen

Geplaatst op 9 juli 2024
Codrico Fabriek

Laatste fabriek verdwijnt uit binnenstad naar Spaanse polder

Codrico, nu nog één van de laatste fabrieken in de binnenstad, gaat verhuizen. Het gezichtsbepalende terrein op Katendrecht ondergaat de komende jaren een metamorfose: van fabriek naar een plek met veel woningen en maatschappelijke en culturele voorzieningen. Om dit mogelijk te maken heeft het college het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het terrein wordt veranderd naar woningen, kantoren, winkels, horeca, cultuur, werklocaties, detailhandel en veel meer groen. In totaal komen er 1.500 woningen bij voor (nieuwe) Kapenezen. De woningen bestaan de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen, waarvan 10 procent sociale huurwoningen. Om betaalbaar te kunnen bouwen heeft de gemeente een subsidie van 11 miljoen ontvangen vanuit het Woningbouwimpuls van het Rijk.

In de plannen is ook plaats voor een hotel met ongeveer 80 kamers, 10.000 m2 kantoorruimte, 350 ondergrondse parkeerplaatsen en 3.800 plekken voor fietsparkeren. Het hele terrein en de kade worden een groen en openbaar toegankelijk gebied. De ontwikkeling is ook een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Rijnhaven. Door het verhuizen van de fabrieksactiviteiten kunnen Rotterdammers straks langs alle kades van de Rijnhaven lopen. Het rondje Rijnhaven is dan echt af.

Architectuur en duurzaamheid

Het Codrico-terrein wordt vormgegeven met bijzondere architectuur, die haar inspiratie vindt in het industriële erfgoed. Het monumentale fabrieksgebouw met de iconische groene kubus wordt getransformeerd tot een woongebouw. Ook krijgt een van de silo’s die uit 1954 stamt, een culturele functie. Het niet-monumentale wandgebouw wordt dan gesloopt en vervangen.

Bij de aanleg van het Codrico-terrein zal met hergebruikte materialen worden gebouwd. Het ontwerp houdt rekening met toenemende piekbuien, hittestress, langere droge perioden en moet verlies van biodiversiteit voorkomen. Een gezond en prettig leefklimaat voor bewoners is een belangrijk uitgangspunt voor de bouw. Elke woning krijgt een met CO2 metingen gestuurd ventilatiesysteem. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor groen op de daken, op balkons en in de openbare ruimte.

Fabriek naar de Spaanse Polder

Projectontwikkelaar RED Company en architectenbureau Powerhouse Company gaan de herontwikkeling van het Codrico-terrein realiseren. Met de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst is ervoor gezorgd dat de fabriek gaat verhuizen naar de Spaanse Polder. Dit maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van het vrijgekomen terrein.

Het vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwplan hebben ter inzage gelegen vanaf 29 december 2023. Iedereen die dat wilde, kon zes weken lang een zienswijze indienen. De raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Buitenruime geeft indieners de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling nog toe te lichten. Vervolgens besluit de gemeenteraad naar verwachting in oktober 2024 over de plannen voor het Codrico-terrein.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: