BAM bouwt aan een mooier Rotterdam

Geplaatst op 30 april 2024
BAM bouwt aan een mooier Rotterdam

In de regio Rotterdam moet op veel plekken het riool vervangen worden. In woonwijken (bestaand en nieuwbouw), bedrijventerreinen en onder doorgaande wegen. BAM doet dit emissieloos en met duurzaam asfalt. Zo maken wij zonder uitstoot het rioolstelsel binnen de regio Rotterdam klaar voor de toekomst.

Op basis van onze BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ wil BAM toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Zij zet zich voor de volle 100 procent in voor een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland. BAM richt zich op zes kernthema’s waarvan emissieloos werken er een van is. Ook in Rotterdam helpt BAM graag mee aan schone en slimme oplossingen voor een duurzame stad. Een belangrijk doel hierbij is CO2-reductie door de inzet van elektrisch materieel. Bijvoorbeeld in een woonwijk in Hoek van Holland dat is omringd door een Natura 2000 gebied.

Rozenburg en Hoek van Holland

Henk van der Linden, projectleider BAM Infra Nederland: “Binnen het raamcontract Stadse Werken voeren wij rioolprojecten uit in de regio Rotterdam. Gemeente Rotterdam heeft hierin de regie en kiest de beste partij voor de beste locatie. Omdat we samen met de gemeente al een zero emissie pilotproject in Rozenburg hebben gedaan, mogen we ook dit project in Hoek van Holland uitvoeren. In Rozenburg hebben we samen met gemeente Rotterdam geleerd hoe we zo’n project optimaal kunnen aanpakken. Met zo min mogelijk uitstoot. Fijn dat we die ervaringen meteen weer kunnen inzetten op een ander project in de regio Rotterdam.”

Henk vervolgt: “We hebben deze woonwijk in Hoek van Holland ingericht als een bouwplaats. Een bouwplaats met een eigen stroomnetwerk in de wijk. Best een uitdaging, omdat we ‘als het ware’ in de achtertuin van de bewoners aan het werk zijn. Zo hebben we op diverse punten in de wijk stroom voor het opladen van ons materieel. Onze gereedschappen, machines en voertuigen zijn steeds vaker elektrisch. Denk aan graafmachines, shovels, trilplaten en stampers, pompen en kranen.”

Elektrificering en duurzame asfaltmengsels

“BAM investeert al een aantal jaren in emissieloos materieel. We schaffen zelf elektrisch materieel aan via vaste partijen, maar huren dit ook via een aantal externe leveranciers. Soms bouwen we ook bestaande machines om tot elektrisch. Dieselmotor eruit, elektrische accu erin. Het lijkt simpel, maar dat is het zeker niet. Het ombouwen is echter soms gewoon nodig, omdat van zo’n machine nog geen elektrische variant te koop is. Nederland loopt samen met een aantal Scandinavische landen voorop in deze trend. Er zijn nu nog weinig leveranciers van elektrisch materieel. Dit komt omdat de behoeften en regelgeving op de plaatsen waar een aanzienlijk deel van het materieel wordt geproduceerd, verschillen van die hier in Nederland. Daarnaast is elektrisch materieel twee tot drie keer duurder dan een conventionele machine op diesel. Die investering moet gedragen worden, dat kunnen wij niet alleen. Het helpt als opdrachtgevers ook steeds meer inzetten op emissieloos.”

Na de vervanging van het riool zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. De verharding moet opnieuw worden aangebracht. Henk: “Voor asfaltwegen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame asfaltmengsels, waarin we – al naar gelang de specificaties – meer of minder herbruikbare materialen verwerken. Ook zetten we regelmatig ons lage temperatuurasfalt LEAB in, waarbij minder energie nodig is tijdens de productie.”

Uitdaging voor de toekomst

Henk: “Voldoende capaciteit van het stroomnet op een bouwplaats is nu al best lastig en wordt een uitdaging voor de toekomst. Om onze projecten goed te kunnen uitvoeren, adviseren wij in dit geval aan gemeente Rotterdam om ruim van tevoren stroom aan te vragen. Denk dan aan ruim 18 maanden voor aanvang van onze werkzaamheden. Dit is een groot verschil hoe het voorheen ging. Om een idee te geven: van de vijf stroompunten zijn er vier op tijd gerealiseerd. Als er één cruciaal stroompunt ontbreekt, kan dit vertraging voor een project betekenen.”

Stedin en Evides zorgen in Rotterdam voor water, stroom en gas. Ook zij moeten mee in het emissieloos vervangen van ondergrondse kabels en leidingen. BAM Energie & Water vervangt in opdracht van Stedin en Evides op het project in Hoek van Holland deze kabels en leidingen zonder uitstoot. Henk: “Mooi integraal geregeld toch! Ook BAM Energie & Water moeten natuurlijk hun machinepark opladen. Als om vier uur ’s middags de werkzaamheden stoppen, verdelen we onze machines over de verschillende bouwoplaadpunten in de wijk. Het duurt een nacht voordat de accu’s voldoen zijn opgeladen voor een nieuwe werkdag. Omdat er onvoldoende capaciteit is voor het opladen van het machinepark van BAM Energie & Water, laden zij overdag een mobiele batterij op. Hiermee laden ze aan het einde van de werkdag hun machines op.”

Klaar voor de toekomst

Het rioolsysteem in Rotterdam is op veel plekken verouderd. Hier komt al het water samen in één buis. Dus vies rioolwater, maar ook schoon regenwater. Dat is zonde. Tegenwoordig wordt rioolwater van regenwater gescheiden door het aanbrengen van een infiltratie riool. Dit zorgt ervoor dat het grondwater in de wijk op een constant peil blijft en het overtollige (schone) water niet meer gezuiverd hoeft te worden.

Voor het vervangen van dit verouderde riool in groot Rotterdam schreef gemeente Rotterdam in 2019 een aanbesteding uit. Deze aanbesteding van plan en prijs resulteerde in het raamcontract Stadse Werken met in totaal tien bouwondernemingen. Sinds 2020 voeren zij rioolprojecten uit in verschillende delen van de regio Rotterdam. Gunning gaat via het principe ‘de economisch meest voordelige inschrijving krijgt de meeste projecten’. BAM eindigde op de tweede plek en mag daardoor een groot aantal projecten uitvoeren.

Bijzondere samenwerking

Henk is vanaf het begin verantwoordelijk voor dit contract. “De samenwerking met gemeente Rotterdam is bijzonder goed. Binnen dit raamcontract is BAM geen ontwerpende partij, maar verzorgt het ingenieursbureau van de gemeente het ontwerp. Ondanks dat het contract vastomlijnd is, is er ruimte voor eigen inbreng. En dat doen we dus ook. Wij beoordelen het ontwerp, stellen vragen en geven advies als het in onze ogen beter en slimmer kan. Doordat we in een vroeg stadium met de gemeente om tafel gaan, kunnen we hierdoor risico’s in de uitvoering wegnemen.”

BAM is nu nog met vijf deelprojecten binnen dit raamcontract bezig. Twee projecten in Rotterdam Alexander en in Hoogvliet, het Oude Noorden en Alexanderpolder. Deze projecten worden allemaal volgens afspraak dit jaar of volgend jaar opgeleverd.

Kijk voor meer informatie over duurzaam bouwen op baminfra.

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopzuid-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: